Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα για να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες για τις δραστηριότητές του και τις υπηρεσίες του στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και ακριβείς. Λάθη που υποπίπτουν στην αντίληψή μας, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Σε κάθε περίπτωση το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα όσον αφορά την ύλη σε αυτήν την περιοχή. Αυτή η ύλη αναφέρεται σε πληροφορίες γενικής φύσης και να επιληφθούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις που δεν προτίθενται στην αναφορά συγκεκριμένων καταστάσεων κάποιου συγκεκριμένου ατόμου ή νομικών προσώπων και δεν προορίζονται να είναι ολοκληρωμένες ή περιεκτικές. Στα ιδιαίτερα αποσπάσματα και τις δημοσιεύσεις η ευθύνη ανήκει στους συντάκτες. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) δεν δέχεται καμία υπαιτιότητα για οποιοδήποτε λάθος από αμέλεια στην ύλη που παρουσιάζεται σε αυτήν την περιοχή, ή σε οποιεσδήποτε συνδεμένες περιοχές.

© Cretaquarium

Υπό τον όρο ότι η πηγή αναγνωρίζεται, η αναπαραγωγή των ιστοσελίδων μπορεί να πραγματοποιηθεί, εκτός από εκεί όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Όπου η προγενέστερη άδεια απαιτείται για την αναπαραγωγή ή τη χρήση κειμένου (προτάσεις, προγράμματα, μελλοντικές ιδέες) και πληροφορίες πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό, κ.λπ....), τέτοια άδεια θα ακυρώσει την προαναφερθείσα γενική άδεια και παρουσιάζει με σαφήνεια τους περιορισμούς στη χρήση.

Δείτε επίσης

Δείτε επίσης

Ενυδρείο Κρήτης - Θαλασσόκοσμος

  • Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Δήμου Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης
  • Τηλ. +30 2810 337788
  • Φαξ: +30 2810 337882

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Newsletter

Συνδεθείτε Μαζί Μας