Οι άνθρωποι | CretAquarium
SCROLL DOWN

Οι άνθρωποι

Για την επίτευξη των στόχων του το Ενυδρείο Κρήτης διαθέτει  εξειδικευμένους ανθρώπους με  ικανότητες, επιστημονική γνώση, ταλέντο, μεράκι και  όραμα. Όλο το δυναμικό του Ενυδρείου συνεχώς εκπαιδεύεται και καταρτίζεται με σκοπό να είναι πάντοτε σε θέση να προσφέρει υψηλής στάθμης υπηρεσίες στους επισκέπτες του Ενυδρείου. Πεποίθηση μας είναι ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του Ενυδρείου και κατά προέκταση για την πραγμάτωση του οράματός του.