ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. | CretAquarium
SCROLL DOWN

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

To Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα επιστήμης της θάλασσας στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Στα 60 χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει ένα τεράστιο ερευνητικό έργο μελετώντας τις ελληνικές θάλασσες και τα οικοσυστήματα τους, τις επιπτώσεις της ρύπανσης, την ποιότητα και ποσότητα αλιευματικών αποθεμάτων, τιε τεχνικές υδατοκαλλιέργειας, τα οικοσυστήματα γλυκών νερών κ.ά. Επίσης, έχει καταγράψει χιλιάδες είδη ασπονδύλων, ψαριών και πλαγκτονικών οργανισμών χαρτογραφώντας έτσι την τεράστια βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών. Το ίδρυμα αποτελείται από τρία ερευνητικά ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα "Θαλασσόκοσμος" στις Γούρνες Ηρακλείου και λειτουργεί υποστηρικτικά στην έρευνα και στη λειτουργία του Ενυδρείου Κρήτης CRETAquarium.